Dimensioner & virke

Vi rekommenderar svenskt furu. Ett träslag som hus har byggts med i hundratals år. Men man kan även få det i lärk, ek eller annat träslag. Men det påverkar priset en hel del.

Dimensioner:

Vi utgår från sågat virke och hyvlar allt själv. Därför kan dimensionerna anpassas efter kundens önskemål och behov. Generellt kan man säga att de vanligaste måtten är

  • väggreglar är 45 x 95mm
  • takreglar 45 x 95 eller 45 x 120 mm

Men dimensionerna går att variera.

Glas:

Här finns varianterna enkelglas eller isolerglas. Det är stor prisskillnad men också stor skillnad i isolerförmåga. Det handlar om hur kunden vill utnyttja sitt växthus/orangeri. Både enkelglas och isolerglas kan fås med vanligt planglas eller med härdat glas. I taket rekommenderar vi alltid härdat glas av säkerhetsskäl, även om det inte finns några regler kring detta. På väggarna har boverket regler som säger att man måste ha härdat glas om glaset befinner sig < 0,6m från golv eller mark.
Alltså är det ok med planglas om man har en mur som är minst 0,6 m hög.

Vår rekommendation är att välja härdat glas.

Tjockleken på glas vi använder är normalt 4 mm. Glasbredder brukar ligga på < 0,5m. Om glasbredderna växer så kan det bli tal om 6 mm och i taket kan det även bli 6 mm om glasen är väldigt långa.

Taklutning:

Även här utgår vi från kundens önskemål. Vår erfarenhet är att 30-40 grader är bra lutning, då fungerar också takluckorna luckorna bra. En rekommendation är att utgå från ev kringliggande hus taklutning.

Färg & kulör

Här kan kunden välja både färg och kulör ganska fritt. Vi rekommenderar en linoljebaserad färg som tillverkas i Sverige. Vi jobbar helst med vår partner Malin Allbäck och hennes färgbutik Byta Yta i Ystad. De både säljer färg och tillverkar några färger själva i sin butik.

Övriga material

Vår idé är att vara så lokala det bara går. Därför köper vi, i den mån det går, helst material från lokala företag i vår närhet.

Självklart så hjälper vi till med val av dörrhandtag, golvbeläggning och braskaminer. Vi kan även hjälpa till med inredning av ditt växthus/orangeri. Här samarbetar vi med lokala partners på Österlen som t ex Karl Fredrik på Eklaholm. Vi kan även hjälpa till med växter via t ex Tågarps Trädgård i Tommarp.

Övrigt att tänka på

Att bygga ett växthus/orangeri i trä kostar ungefär lika mycket per kvadratmeter som att bygga en pool. Priset avgörs bl a av husets storlek, vilken typ av grund man vill ha, markarbete och murning. I våra priser ingår allt inkl målning och montering. Själva konstruktionen kommer med reglar och glaspartier som vi monterar och reser på plats. Att bygga själva konstruktionen tar ca 6 – 8 veckor. Parallellt startar vi arbetet med grund, murning och målning. Hela processen tar ca 2 månader och då lämnar vi över ett nyckelfärdigt hus.

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m2, även uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd och få ett startbesked.

Storlek på ett attefallshus

Enligt information på Boverket.se så får Attefallshus uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Du kan bygga flera attefallshus, men hur stort du får bygga beror på vad du ska använda ditt attefallshus till. Om du ska använda huset som en komplementbyggnad får det inte överstiga 25 m2 tillsammans med andra attefallshus som du har byggt på tomten. Om du ska använda huset som ett komplementbostadshus får du istället bygga högst 30 m2 tillsammans med andra attefallshus som du har byggt på tomten. 

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande för att du ska få bygga attefallshuset utan bygglov.

Tänk på att ett växthus/orangeri kan kräva bygglov. Det avgörs av om huset ska ligga i ett område som omfattas av kommunens detaljplan. En detaljplan är ett dokument som talar om hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område. Detaljplaner är juridiskt bindande. Bygglov får inte beviljas om det inte stämmer med den gällande detaljplanen. I vissa fall får vissa mindre undantag göras.  Detaljplaner finns framförallt i de tätbebyggda delarna av kommunen. Detaljplaner antas av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen och är juridiskt bindande. Genom detaljplanen styrs utformning av mark, byggnader och vegetation.

Ett bra tips är att kontakta kommunens bygglovsenhet i ett så tidigt skede som möjligt för att få reda på vilka regler som gäller i ditt område. Erfarenheten visar att om bygglovsenheten involveras tidigt så får man en smidigare och snabbare process och att man gör rätt. Vi bistår gärna med tips, råd och kontakter med bygglovsenheten.

En investering i dubbel bemärkelseemärkelse

Att bygga ett orangeri/växthus är framför allt en investering i livskvalité. Tidigare vår, längre somrar och en mildare höst. Men det är också en ekonomisk investering. Ganska sannolikt kommer värdet på fastigheten öka lika mycket som investeringen i orangeriet/växthuset, om inte mer. Ungefär som man investerar i t ex fiberanslutning eller solceller. Sannolikt kommer även fastigheten bli mer attraktiv att sälja den dag det ev blir aktuellt.